Nuohous

Tulisijojen ja lämmityskattiloiden häiriöttömän sekä turvallisen toiminnan takaamiseksi tulisijat ja niiden savuhormit tarvitsevat nuohousta. Säännöllisellä nuohouksella vähennämme polttoaineen kulutusta ja edistämme puhdasta palamista. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa puhtaammin ja paremmin.

Nuohoustyön ollessa osa palonehkäisyä tulee nuohouksen suorittajalla olla nuohoojan ammattitutkinto. Tulisijat ja savuhormit tulee nuohota määrävälein, pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa.