Keskuslämmityskattiloiden puhdistukset

Kattilan tulipintoihin kertynyt noki ja tuhka muodostavat eristävän  kerroksen kattilan tulipinnoille ja näin estyy lämmön siirtyminen veteen aiheuttaen kattilan hyötysuhteen alenemisen. Polttoaineen kulutus lisääntyy nokikerroksen vahvuuden kasvaessa.

U
seimmissa pientalokattiloissa 1 mm:n paksuinen nokikerros kattilan tulipinnoilla nostaa lämmityksen energiakulutusta noen koostumuksesta riippuen 5% (lentotuhka) - 15 %(kiinteä pikeentymä). Kolmen tuhannen öljylitran vuosikulutuksella tämä merkitsee 150 – 450 öljylitran säästöä vuodessa.

Säännöllisellä kattilanpuhdistuksella säästät ja samalla kattilan käyttöikä pitenee. Säästävällä energiankäytöllä on myös kauaskantoinen ekologinen merkitys: omalta osaltasi vähennät ympäristöhaittoja ja vaikutat tulevaan hyvinvointiin.

Taidollamme ja välineillämme kattilasi tulipinnat puhdistuvat tehokkaasti ja vaivattomasti ja niin, että et likaa itseäsi. Tarkastamme myös puhdistustyön yhteydessä toimivatko laitteet oikein ja kerromme onko syytä kääntyä öljypoltinhuoltajan puoleen.