IV-Puhdistus

Puhdistus ja huolto

Ilmanvaihtokanaviin ja laitteisiin kertyy ajan mittaan epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet heikentävät ilmanvaihdon toimintaa ja vaikuttavat sisäilman laatuun. Likainen ilmanvaihtojärjestelmä on myös paloturvallisuuden kannalta ongelmallinen.

Mikäli epäilet, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistuksen ja huollon tarpeessa, niin ota yhteyttä niin selvitämme yhdessä, mikä on tilanne kiinteistössäsi.

    
Likainen ilmanvaihtokanava                           Puhdistettu ilmanvaihtokanava

Omaamme ilmanvaihtojärjestelmien puhdistustyöstä laajan ja monipuolisen kokemuksen ja osaamme tunnistaa kiinteistössä esiintyvät ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat.

Mahdollisista puhdistus- ja huoltotöistä teemme tarjouksen ja tehdystä työstä teemme kirjallisen tarkastus- ja puhdistusraportin.

    

Mittaus ja säätö

Toimiakseen suunnitellulla tavalla ilmanvaihtolaitteistoston ilmavirrat tulee mitata ja säätää. Säädöllä varmistetaan, että huonetilojen painesuhteet ovat oikeat.

Ilman tulee virrata puhtaista tiloista sellaisiin tiloihin, joissa syntyy runsaammin epäpuhtauksia.

Huoneistojen tulee olla hiemain alipaineisia ulkoilmaan nähden, jotta vältyttäisiin kosteusvaurioilta rakenteissa.

Liian suuri alipaine vaikeuttaa tulisijojen toimintaan esim. savuttamista.